HTH D’car Limousine Video

Các giá trị cốt lõi In bài này Gửi Email bài này In bài này

Nhân lực

Con người là trí tuệ, là sức mạnh quyết định sự sống còn của HTH. Tính liêm chính, niềm tin và sự chung sức chung lòng của các thành viên là giá trị nhân bản cốt lõi của HTH.

  • Văn hóa doanh nghiệp


Những yếu tố sau đây là bản sắc văn hóa của HTH:

Niềm tin:

- Niềm tin giữa những người đồng nghiệp. Niềm tin giữa công ty và khách hàng, đối tác.

- Niềm tin vào sự liêm chính, sự trung thực và khả năng của nhau là điều kiện tiên quyết để thành công.

- Niềm tin không tự nhiên mà có. Nó phải được xây dựng và giữ gìn.


Trao đổi thẳng thắn:

- Ai cũng cần một môi trường làm việc trung thực và cởi mở mà ở đó những ý kiến trung thực, thẳng thắn luôn được khuyến khích và tôn trọng.

- Không có niềm tin thì sẽ không có trao đổi thẳng thắn và ngược lại.

- Không có văn hóa phản biện thì không có phát triển.


Học tập suốt đời:

- Trong một thế giới thay đổi rất nhanh, một môi trường có tính cạnh tranh cao như ngày nay, các kiến thức, kinh nghiệm thường rất nhanh lạc hậu. Vì vậy, cách tốt nhất để tồn tại và vượt lên phía trước là phải không ngừng học hỏi và ứng dụng những tri thức mới nhất của nhân loại trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

- Học từ mọi người, mọi lúc và mọi nơi.


Một công việc yêu thích:

- Hạnh phúc là được làm một công việc mà mình yêu thích. Sự thú vị và ý nghĩa của công việc của mỗi người do chính chúng ta tạo ra, là kết quả của nỗ lực của cả một tập thể.

- Sứ mạng của mỗi chúng ta là làm cho chính mình và các đồng nghiệp yêu công việc mà chúng ta đang có. Khi làm được điều này, thành công tất yếu sẽ đến.

  • Chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ của HTH luôn được đặt ở vị trí ưu tiên số một và là một giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Để đạt được sự hài lòng hoàn toàn của khách hàng, HTH cung cấp cho họ dịch vụ có chất lượng cao nhất, không có thứ hạng thứ hai.